15 stycznia 2019

Mieszkańcy Jarosławia otrzymali od Polskiej Spółki Gazownictwa urządzenie do pomiaru jakości powietrza.

Dzięki urządzeniu można codziennie kontrolować stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Wyniki, aktualizowane w czasie rzeczywistym, będą prezentowane na wyświetlaczu umieszczonym na terenie miasta oraz online, na stronie Starostwa Powiatowego. To element kampanii społecznej pod hasłem ‚PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH”. Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w stację meteo, która monitoruje temperaturę, wilgotność powietrza oraz siłę wiatru. Zaletą urządzenia jest jego mobilność, bowiem można je przenosić w dowolne miejsce i dzięki temu mieć kontrolę nad jakością powietrza na konkretnym terenie.

Smog to poważny problem w miejscowościach i gminach na południu Polski, w tym także w Jarosławiu. Zanieczyszczenia powietrza powodują choroby płuc i dróg oddechowych, alergie, stany zapalne układu krążenia i miażdżycę, a także zwiększają ryzyko zawału serca. Smog przyczynia się do rozwoju nawet 18% nowotworów i skraca średnią długość życia o ponad 2 lata.

Zanieczyszczenie powietrza to przede wszystkim efekt korzystania ze złej jakości paliw, użytkowania starych kotłów węglowych czy wręcz palenia śmieciami.

Agnieszka Radochońska-Kloc