4 marca 2020

Projekt ustawy "antyprzemocowej" został przyjęty przez rząd. Resort sprawiedliwości podkreśla, że ustawa daje narzędzia, by reagować natychmiast.

Nowe rozwiązania będą chronić przede wszystkim ofiary przemocy domowej – powiedział wiceminister Marcin Romanowski.

Marcin Romanowski dodał, że szybkie działanie będzie możliwe m.in. dzięki natychmiastowemu nakazowi policyjnemu oraz uproszczonej cywilnej procedurze sądowej.

Wiceminister Romanowski dodał, że ustawa jest odpowiedzią na postulaty różnych środowisk, które apelowały o wprowadzenie rozwiązań mających na celu poprawienie losu ofiar przemocy.

Według statystyk policji, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach.

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości pakiet zmian przepisów i przyjęty przez rząd trafi teraz pod obrady Sejmu.