15 lipca 2020

for.pixabay

Rolnicy, którzy z powodu ubiegłorocznej suszy lub powodzi ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych mogą ubiegać się o wsparcie. Dziś mija termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc mogą starać się rolnicy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których w 2019 r. wystąpiła susza lub powódź.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. 15 lipca jest ostatnim dniem na złożenie wniosków o dofinansowanie. Dokumenty można składać w biurach powiatowych Agencji osobiście lub przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski można też wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska