18 grudnia 2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed szkodliwym smogiem na Podkarpaciu.

Jak informuje występuje ryzyko przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zjawisko trwać będzie dziś do północy. Przyczyną są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Tymczasem przy niskiej temperaturze jest wzmożona emisja pyłów z pieców domowych i komunalnych. Najbardziej zanieczyszczonymi obszarami są Rzeszów oraz powiaty jarosławski i mielecki.

Informacje tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska