9 sierpnia 2021

W sobotę, 21 sierpnia w Ośrodku CARITAS w Myczkowcach Stowarzyszenie Wesele Wesel, przy współpracy z ruchami oraz stowarzyszeniami promującymi trzeźwość, po raz piąty organizuje Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele.

Spotkanie będzie przebiegać pod hasłem „Ku trzeźwości rodziny i narodu”. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w konferencjach tematycznych: „Jak zerwać z uzależnieniami”, „Mądre wychowanie dzieci najlepsza ochroną przed uzależnieniami”. Natomiast dla dzieci przygotowano warsztaty muzyczne, gry i zabawy.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio VIA.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska