4 sierpnia 2021

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie zaprasza na VI Konferencję „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnej oraz zdalnej - online) i transmitowane będzie na żywo w Internecie.

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą szeroko pojętego sektora energii. Głównym tematem tego interdyscyplinarnego wydarzenia będzie transformacja energetyczna. Ponadto, podczas paneli plenarnych i tematycznych poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: energetyka jądrowa, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, zastosowania wodoru, systemy autonomiczne, nowy rynek gazu ziemnego, morska energetyka wiatrowa, ekonomiczna efektywności w sektorze energii i zrównoważonego rozwoju, zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym, cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. #FiPR #Rzeszow2021

Ze względu na szeroki zakres tematyczny Konferencji oraz istotne znaczenie problematyki dotyczącej sektora energii, przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do: administracji publicznej, spółek sektora energii, ekspertów, pracowników naukowych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy gospodarczych, doktorantów, studentów.

Podczas tegorocznej edycji, po raz czwarty przyznana zostanie nagroda im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne. Jak co roku, w ramach Konferencji zorganizowana zostanie także sesja posterów naukowych, której integralną częścią będzie Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy. W trakcie Konferencji odbędzie się również ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. #KonkursJST

Priorytetem Konferencji jest bezpieczeństwo epidemiologiczne. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, planowane jest zastosowanie wszelkich możliwych środków ostrożności w celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa uczestników.Działania, które zostaną podjęte to m.in.: zapewnienie cyrkulacji powietrza poprzez odpowiedni system wentylacji nawiewno-wywiewnej, monitorowanie (przy użyciu systemu 3D) ilości osób przebywających w salach, zastosowanie kilkunastu urządzeń dezynfekujących (INID S, UNID UV) i oczyszczających powietrze (INID-OP, INID M), stacjonarnego termometru na podczerwień SA200P oraz bezkontaktowej bramki bezpieczeństwa do wykrywania metalu z czujnikiem temperatury UB 500T. Z zabezpieczeniami wykorzystanymi podczas poprzedniej edycji konferencji (2020 r.) można zapoznać się na stronie internetowej: www.youtube.com/watch?v=Da-xOAAmm8c . Konferencję kompleksowo zabezpieczy firma INTEGRA. Przewidywane są kolejne usprawnienia, które dostosowane będą do zmieniających się wymagań sanitarno-epidemiologicznych. #BezpiecznaVIKonferencja

Udział w VI edycji Konferencji potwierdzili m.in.: Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), Ireneusz Zyska (Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii), Zbigniew Gryglas (Podsekretarz stanu, Pełnomocnik MAP ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej).

W poprzednich edycjach Konferencji udział wzięło łącznie ponad tysiąc uczestników (reprezentujących kilkadziesiąt firm, 50 ośrodków naukowych i eksperckich), około 4 tysięcy studentów oraz blisko 140 tysięcy internautów.

Zachęcamy do zgłaszania (poprzez formularz zgłoszeniowy) wystąpień, artykułów i posterów naukowych wpisujących się w szeroko rozumiane zagadnienia sektora energii i klimatu. Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych (po otrzymaniu pozytywnych recenzji naukowych). Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2021 r. – czynny udział stacjonarny lub online oraz do 10 września 2021 r. – bierny udział stacjonarny.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konferencja2021

mat.pras.