22 lipca 2022

Wypoczywalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w Jaśle uruchomiła Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Pomoc świadczona jest bezpłatnie osobom chorym i niepełnosprawnym.

Na uruchomienie wypożyczalni Caritas pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 mln 800 tys. zł, wkład własny wyniósł prawie 100 tys. zł. Z pomocy będą mogli korzystać mieszkańcy powiatu jasielskiego, a także gminy Brzostek i Frysztak. W wypożyczalni dostępne są specjalistyczne sprzęty i urządzenia – mówi ks. Piotr Potyrała, dyrektor rzeszowskiej Caritas.

Z pomocy można skorzystać na podstawie zaświadczenia od lekarza, które należy dołączyć do wniosku. Wypożyczalnia mieści się w lokalu nowego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 25.

Wypożyczalnia w Jaśle to już kolejna wypożyczalnia prowadzona przez Caritas. Dotychczasowe funkcjonują w Rzeszowie, w Tyczynie, Ropczycach i w Cmolasie.

Fot. Caritas diecezji rzeszowskiej

Małgorzata Oczoś-Błądzińska