10 sierpnia 2021

Polscy franciszkanie, błogosławieni o. Zbigniew Strzałkowski (l. 33) i o. Michał Tomaszek (l. 31) zginęli za wiarę z rąk terrorystów z komunistycznego ugrupowania „Sendero Luminoso" (Świetlisty Szlak) 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru.

W Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla podczas Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego w dniach 11-15 sierpnia zostaną wystawione na widok publiczny koszule, w których oddali życie za wiarę pierwsi polscy błogosławieni misjonarze-męczennicy: Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek, mówi ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik krakowskiej prowincji Franciszkanów.

 

Główną działalnością misjonarzy była praca ewangelizacyjna prowadzona w ponad 70 górskich, andyjskich miejscowościach. Głosili Słowo Boże i udzielali sakramentów. Dużo czasu poświęcali też na pracę charytatywną.

Agnieszka Bojda