20 lipca 2020

W przestrzeni zamkniętej wciąż obowiązują obostrzenia związane z pandemią.

W lokalach gastronomicznych nie obowiązują już limity osób, jednak 2 metrowy dystans między klientami w lokalu i w kolejce musi być zachowany a klienci muszą przestrzegać wytycznych sanitarnych, mówi Jaromir Ślączka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie. 

W przypadku nieprzestrzegania zasad sanitarnych ze strony obsługi lokalu, klienci mogą takie przypadki zgłaszać. 

Obowiązek przestrzegania zasad sanitarnych dotyczy także pasażerów komunikacji publicznej, dlatego policja prowadzi m.in kontrole w autobusach miejskich i na przystankach, gdzie sprawdza czy pasażerowie stosują się do wytycznych, osoby, które nie stosują się do obowiązujących zasad mogą otrzymać mandaty karne, mówi nadkom. Marta Tabasz- Rygiel, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. 

W związku z nieprzestrzeganiem obostrzeń od kwietnia policjanci interweniowali ponad tysiąc razy, prawie 2 tys. osób zostało pouczonych a 200 ukarano mandatem. W przypadku karania według przepisów, którymi posługuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna za nienoszenie maseczki minimalna kara będzie wynosiła 5 tys zł.

 

 

Agnieszka Bojda