23 kwietnia 2021

Na Podkarpaciu ruszają kolejne inwestycje drogowe. W naszym regionie powstaną trzy kolejne obwodnice : Jasła, Pilzna oraz Brzostka i Kołaczyc.

Ministerstwo infrastruktury zatwierdziło plan finansowy dla tych inwestycji co oznacza, że mają one zapewnione środki na realizację. Łączna długość tych trze obwodnic wyniesie ponad 25 kilometrów. Wszystkie powstaną w ciągu drogi krajowej numer 73. Jak mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, przetargi zostaną ogłoszone za dwa lata:

 

W sumie na Podkarpaciu, w ramach programu budowy stu obwodnic zaplanowano osiem inwestycji. Obwodnicę zyskają między innymi Przemyśl, Sanok oraz Kolbuszowa. Wszystkie drogi mają być zrealizowane do 2030 roku.

Inwestycje drogowe w naszym regionie objęły także rozbudowę drogi n865 Jarosław Bełżec od Zapałowa do Oleszyc. Długość przebudowywanego odcinka to łącznie 6 km. Szczegółowe prace będą polegały m.in. na poszerzeniu jezdni, wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni, rozbudowie istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi i innymi drogami publicznymi. Prace prowadzone na tym odcinku mają na celu podniesienie parametrów technicznych drogi. Przebudowane zostaną pobocza, skrzyżowania, zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy. Inwestycja będzie kosztować 23 mln. zł. Droga ma być gotowa do końca października tego roku .

Agnieszka Bojda