22 kwietnia 2020

Zakończyła się kwarantanna zbiorowa w ośrodku „Rewita” w gminie Solina dla 94 osób, które wróciły do Polski z Włoch specjalnym lotem.

Wszyscy kończący kwarantannę jeszcze dziś wrócą do swoich domów. U żadnej z osób nie wystąpiły objawy związane z Covid-19 – poinformowała Małgorzata Waksmundzka Szarek, rzecznik wojewody podkarpackiego.

W ośrodku “Rewita” 14-dniowej kwarantannie poddanych było 94 Polaków, którzy 7 kwietnia wrócili z Włoch do Polski specjalnym samolotem. Rejs był możliwy także przy wsparciu Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Ministerstwa Zdrowia i PLL LOT. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart umożliwiła Polakom odbycie kwarantanny zbiorowej. 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska