23 listopada 2021

 

Kilkanaście osób i instytucji i instytucji z Podkarpacia zostało uhonorowanych wyróżnieniami instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”.Otrzymali je laureaci IX i X odsłony tego wydarzenia. Są one przyznawane osobom i podmiotom oddanym upamiętnianiu i pielęgnowaniu historii Narodu Polskiego. Wręczył je podczas gali w Rzeszowie dr Karol Nawrocki Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Wśród laureatów obu edycji znaleźli się m.in. lubaczowski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, ocalała z rzezi wołyńskiej Józefa Bryg, popularyzatorka wiedzy o historii Polaków na Wołyniu oraz Jerzy Dębiec, prezesa Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, działający na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego na terenie Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego.

Prezes IPN dr Karol Nawrocki podkreślał, że przykład laureatów pokazuje, że historią można żyć na co dzień, można ją pielęgnować i przekazywać młodszemu pokoleniu

Wśród laureatów jest Bernadeta Frysztak, obecnie wicestarosta powiatu ropczycko- sędziszowskiego, ale także nauczycielka, która poprzez organizowanie wydarzeń historycznych przekazuje wiedzę młodemu pokoleniu. Jeśli są ludzie, którzy działają wspólnie, można zrobić wiele – mówi laureatka

Uroczystość wręczenia Nagrody „Świadek Historii” odbyła się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Iwona Kosztyła