18 maja 2021

www.erzeszow.pl. Fot. T. Poźniak

Strażnicy Drzew w Rzeszowie zachęcają mieszkańców Rzeszowa do wzięcia udziału w pikiecie w sprawie ratowania zieleni miejskiej.

Protest odbędzie się w środę 12 maja, od godziny 16.00 pod Ratuszem na rzeszowskim Rynku, tuż przed nadzwyczajną sesją rady miasta. Radni mają debatować nad uchwałą w sprawie „stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących zagospodarowania terenów ogrodów działkowych”.

Jak mówi Zbigniew Mieszkowicz, działający w grupie społeczników Strażników Drzew, protest ma zwrócić uwagę na postępujący w Rzeszowie proces ingerencji inwestycji w zieleń miejską

Organizatorzy protest zapowiadają walkę o zieleń i dobrostan mieszkańców.

Sesja została zwołana na wniosek radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska