4 marca 2021

Oszczędności gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Wpłaty do systemu przekazywane są na indywidualne rachunki uczestników PPK utworzone przez instytucję finansową, która prowadzi i zarządza PPK w danej firmie. Ile takich instytucji jest i jaka jest ich rola?

Na pytania odpowiada Dawid Korczyński, ekspert regionalny PPK na województwo mazowieckie i lubelskie.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska