8 lipca 2020

W Zagorzycach zostanie dziś oficjalnie otwarty Dzienny Dom Pomocy prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. O godz. 10 biskup Jan Wątroba będzie przewodniczył Mszy Św., po której poświęci nowy dom.

Jak powiedział ks. Piotr Potyrała wicedyrektor caritas diecezji rzeszowskiej, w palcówce będą mogły znaleźć opiekę osoby po 60 roku życia, nieaktywne zawodowo. Na początek jest miejsce dla 30 seniorów, którzy będą mieć zapewnioną codzienną opiekę, terapię zajęciową i rehabilitacje, a także posiłki. Mogą również liczyć na dowóz.

Dom Dziennej Pomocy w Zagorzycach zlokalizowany został w budynku byłej ochronki prowadzonej przez Siostry Służebniczki.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska