4 marca 2021

Dwuletnia Iza Kmiotek z Rzeszowa choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Uratować ją może tylko terapia, której koszt wynosi prawie 1,5 mln złotych.  Więcej na  temat walki dziewczynki z chorobą – Agnieszka Bojda. 

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało się zebrać się całą kwotę  prawie 1,5 mln. zł. na leczenie małej Izy. Wszystkie dodatkowe zebrane środki zgodnie z wolą  rodziców Izy, zostaną przekazane na leczenie innej dziewczynki, której życie może uratować ta sama terapia na którą czeka Iza.