21 lipca 2021

Pod hasłem „Weź paragon" ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów.

Akcja ma uświadomić znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego – mówi Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Edyta Chabowska mówi, że wydanie paragonu w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla nas wszystkich. Zwraca uwagę, że czasami stosowane są różne metody, które mają zastąpić paragon. Często spotykaną sytuacją w punktach sprzedaży jest próba wydawania potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą jako paragonu. Innym przykładem nieuczciwego działania przedsiębiorcy jest wydawanie paragonu niefiskalnego w gastronomii. Jako paragon funkcjonuje tu często rachunek lub paragon kelnerski, w którego przypadku wartość podatku VAT z reguły i tak jest pobierana od konsumenta. To on ostatecznie płaci podatek w cenie towaru lub usługi, jednak nie trafia on do budżetu, lecz do kieszeni sprzedawcy. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia uczciwej konkurencji, ponieważ osłabia przedsiębiorców, którzy rzetelnie płacą podatki – mówi Chabowska.

Jednym z najczęstszych motywów uchylania się od opodatkowania jest nierejestrowanie zawartych transakcji i co za tym idzie – niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie paragonów fiskalnych, których klient nie zabrał ze sobą. Może to mieć dalsze konsekwencje, czyli wystawianie tzw. „pustych” faktur – właśnie na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych.

Każdy ma prawo zgłosić, że nie otrzymał paragonu fiskalnego, gdy sprzedawca miał obowiązek go wystawić. Można to zrobić w urzędzie skarbowym, przez całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000 lub wysłać informację na e:mail: powiadomKAS@mf.gov.pl

Kampania „Weź paragon” jest organizowana przez Ministerstwo Finansów cyklicznie. Jej celem jest uświadomienie Polakom roli paragonu fiskalnego i minimalizowanie negatywnych skutków nierzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że duża grupa przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i świadczą usługi, uchyla się od obowiązku instalowania kas. Są również i tacy, którzy mimo tego, że posiadają kasę rejestrującą, nie ewidencjonują wszystkich swoich obrotów.

Kampania informacyjna „Weź paragon” będzie prowadzona do końca sierpni.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska