30 kwietnia 2020

Uczniowie z powiatu ropczycko-sędziszowskiego włączyli się w walkę z koronawirusem. Szyją maseczki i produkują przyłbice, które trafiają do ośrodków zdrowia i domów pomocy społecznej z terenu powiatu.

Zaangażowaniem wykazali się m.in. uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli Zespołu Szkół im. ks. doktora Jana Zwierza w Ropczycach – mówiła na naszej antenie Bernadeta Frysztak, wicestarosta powiatu ropczysko-sędziszowskiego.

Maseczki natomiast szyją uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Małp. W planach jest także szycie kombinezonów i fartuchów na potrzeby służb medycznych. Materiały szkołom dostarcza starostwo powiatowe.

Bernadeta Frysztak odnosząc się do decyzji rządu w sprawie otwarcia od 6 maja miejsc opieki dla najmłodszych dzieci powiedziała, że w powiecie ropczycko-sędziszowskim przedszkole specjalne, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne będzie otwarte dopiero 24 maja. To jedyne przedszkole prowadzone przez powiat.

Wicestarosta powiatu Bernadeta Frysztak w porannym programie Radia Via powiedziała także, że wkrótce zostanie uruchomiony Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Ropczycach. 31 marca został skierowany wniosek do podkarpackiego oddziału NFZ o zakontraktowanie usług i został on pozytywnie rozpatrzony. Jednak ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, przyjęcia pacjentów nie były realizowane. Ośrodek będzie działał przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ropczycach. Będzie przyjmował dzieci i młodzież nie tylko z powiatu rozpczycko-sędziszowskiego, ale także z ościennych powiatów.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska