19 stycznia 2022

Fot. Grzegorz Bukala / UM Rzeszow

Tereny rekreacyjne i boisko sportowe powstaną na działce, którą Rzeszów kupił na osiedlu Miłocin. Pierwsze inwestycje zaplanowano już na ten rok.

Zakup tego terenu to kontynuacja mojej polityki, która jest nastawiona przede wszystkim na zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście. Budujemy kolejne parki kieszonkowe, sadzimy drzewa i krzewy, a w tym miejscu powstanie teren rekreacyjny. Cieszę się, że udało nam się kupić tę działkę, bo mieszkańcom osiedla bardzo zależało, aby pozostała miejscem spotkań i osiedlowych pikników – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Działka, którą miasto kupiło w grudniu ma 0,54 ha powierzchni i leży u zbiegu ulic Myśliwskiej i św. Huberta. Przez lata funkcjonował tu plac zabaw i boisko sportowe, organizowano tu także pikniki dla mieszkańców. W listopadzie właściciel terenu, TBS w Głogowie Młp. zawarł warunkową umowę na sprzedaż terenu firmie deweloperskiej.

Transakcja miała dojść do skutku, jeśli Rzeszów nie skorzystałaby z prawa pierwokupu, na co mieliśmy czas do końca ubiegłego roku. Aktem notarialnym z 15 grudnia poinformowaliśmy, że z tego prawa skorzystamy. Tym samym miasto kupiło teren za łączną kwotę 1,245 mln zł – mówi Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa.

W opracowywanym właśnie nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa teren zostanie przeznaczony pod zieleń i rekreację. Dokładny plan jego zagospodarowania zostanie przygotowany wspólnie z mieszkańcami osiedla Miłocin.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska