30 grudnia 2021

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści – Edward Taylor”.

Na rewersie monety z Edwardem Taylorem znajduje się wizerunek ekonomisty oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z dzieła „Wstęp do ekonomiki”.

Edward Taylor (1884–1964) należał do grona wybitnych polskich ekonomistów. Wywodził się ze szkockiej rodziny osiadłej w Polsce w XVII w. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat. Początkowo silnie zaangażował się w ruch spółdzielczy, o którym napisał cenioną monografię „O istocie spółdzielczości”. Przełomem w jego życiu stał się 1919 r., gdy Taylorowi zaproponowano stworzenie i zorganizowanie sekcji ekonomicznej na Wydziale Prawno-Ekonomicznym poznańskiego uniwersytetu. Wykładał tam przez cały okres międzywojnia, kładąc podwaliny poznańskiej szkoły ekonomicznej. Wychował kilka pokoleń polskich prawników i ekonomistów.

Pytanie konkursowe:

Wśród najważniejszych publikacji Edwarda Taylora można wymienić:

  1. „Ekonomia dla opornych”
  2. „Inflacja polska”
  3. „Historia poznańskiej szkoły ekonomicznej”

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres radio@radiovia.com.pl

Nagrodą dla zwycięzcy jest jedna srebrna moneta ufundowana przez Narodowy Bank Polski.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska