11 grudnia 2019

Po raz 21 rusza akcja społeczno – charytatywna ”Wielka Galeria Artystyczna – Jarosław 2019” połączona z aukcją prac plastycznych. Wydarzenie to ma na celu integrację lokalnego społeczeństwa, skierowaną na udzielenie wszechstronnej pomocy przede wszystkim materialnej dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej, mówi przewodniczący Komitetu Społecznego Wielkiej Galerii Artystycznej dr Tomasz Kulesza. 

Otwarcie galerii odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 w Galerii Kotłownia przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radia Via.

Agnieszka Bojda