17 marca 2022

Do 30 kwietnia producenci trzody mogą składać wnioski o pomoc na utrzymanie loch. We wtorek natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe.

Z programu pomocowego mogą skorzystać rolnicy utrzymujący lochy i hodujący prosięta oraz producenci, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID19.

Wsparcie będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r. – mówił w Radiu VIA Wiesław Polek, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Termin składania wniosków o dopłaty do loch mija 30 kwietnia. Na Podkarpaciu zarejestrowanych jest około 5 tys. siedzib stad, w których utrzymywanych jest ponad 120 tys. sztuk trzody, a liczba loch wynosi ponad 8,5 tys. Do tej pory do Agencji wpłynęło 190 wniosków na kwotę 790 tys. zł.

We wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Dokumenty można składać tylko elektronicznie. W rozpoczętej właśnie kampanii wprowadzono kilka zmian – mówił na naszej antenie Wiesław Polek.

Wnioski o dopłaty można składać do 16 maja. Ten, kto złoży wniosek po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca, będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska