8 sierpnia 2018

Potwierdzono wystąpienie czerwonki u 5 osób przebywających na terenie województwa podkarpackiego.

W niedzielę,  5 sierpnia do Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie zgłosiło się około 30 osób z objawami gastrycznymi. Byli to uczestnicy zgrupowania określanego jako „Tęczowy Krąg” lub „Rainbow family”, którzy przebywali w miejscowości Góra Moszczaniecka. Państwowa Inspekcja Sanitarna wdrożyła natychmiast dedykowane działania przeciwepidemiczne. Pierwsze badania laboratoryjne pobrane od osób chorych nie potwierdziły obecności patogenów chorobotwórczych, w tym z bakterii z rodzaju Shigella. Niestety, kolejne w dniu 8 sierpnia potwierdziły w pobranym materiale do badań – u 5 osób pałeczki Shigelle sonnei, które wywołują tzw. czerwonkę bakteryjną.

Aktualnie w Szpitalach w Sanoku, Jaśle i Krośnie hospitalizowanych jest 8 osób, w tym 2 dzieci. Państwowa Inspekcja Sanitarna nadal prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w celu z ustalenia przyczyny wystąpienia zachorowań oraz podejmuje działania zmierzające do minimalizacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń. Podczas spotkania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pod przewodnictwem wojewody i z udziałem specjalistów epidemiologów ustalono działania w kierunku ograniczenia rozprzestrzeniania się zagrożenia i ochrony mieszkańców województwa.

 Do badań pobrano próbki wody z wodociągu w Jaśliskach – woda odpowiada wymaganiom. Pobrano również wodę przed uzdatnianiem w Sieniawie. Wyniki badań zostaną przekazane w stosownym komunikacie PPWIS po ich opracowaniu. Oba wodociągi są na bieżąco badane i nadzorowane przez PIS – woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna do spożycia.

Sanepid zaapelował do uczestników wspomnianej imprezy o bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny i przekazał najważniejsze informacje o tzw. chorobach brudnych rąk, do których zalicza się miedzy innymi stwierdzona czerwonka.

 

Agnieszka Radochońska-Kloc