22 kwietnia 2022

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę kolekcjonerską, upamiętniającą polityka, ekonomistę i historyka Władysława Grabskiego. Moneta została przygotowana w ramach serii "Wielcy polscy ekonomiści".

Na rewersie srebrnej monety o nominale 10 złotych znajdują się: wizerunek Władysława Grabskiego oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie zamieszczono cytat z artykułu napisanego przez tego ekonomistę.

Pytanie konkursowe:

W którym roku – kiedy na czele rządu stał Władysław Grabski – dokonano reformy walutowej i wprowadzono złotego?

  1. 1923
  2. 1924
  3. 1925

Nagrodą dla zwycięzcy jest jedna srebrna moneta ufundowana przez Narodowy Bank Polski.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: radio@radiovia.com.pl

Małgorzata Oczoś-Błądzińska