5 kwietnia 2022

Komisja Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" chce usunięcia pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej. Monument stoi w centrum miasta, na placu Ofiar Getta. Ma to być gest solidarności z Ukrainą.

Do władz miasta Rzeszowa trafiło pismo od terenowej komisji emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”, w którym jej członkowie zwracają się o niezwłoczne usunięcie pomnika. Jak mówi Edward Welc sowieckim żołnierzom nie ma za co dziękować. Opowiada, że jego rodzina, podobnie jak wiele polskich rodzin, doświadczyła prześladowania i terroru ze strony Armii Czerwonej, a na podkarpackiej ziemi są ślady zbrodni sowieckiej.

Edward Welc przekonuje, że honorować powinno się bohaterów. Stąd prośba do prezydenta Rzeszowa o usunięcie pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej z Palcu Ofiar Getta. Miasto zamierza przenieść pomnik. Na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie – mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta Miasta Rzeszowa

Magistrat na razie nie określa, kiedy pomnik będzie przeniesiony. Władze miasta mają zamiar wystąpić do władz wojewódzkich i Instytutu Pamięci Narodowej o partycypację w kosztach przeniesienia pomnika.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska