30 listopada 2021

Od 1 grudnia emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia.

Do rent i emerytur można dorabiać, ale obowiązują określone limity. Ich przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz niektórzy renciści. Od 1 grudnia limity będą wyższe niż w poprzednim kwartale – powiedział w Radiu VIA Wojciech Dyląg, rzecznik regionalny ZUS województwa podkarpackiego.

Bez żadnych limitów mogą dorabiać emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny– mówił w porannym programie Wojciech Dyląg.

Jak wynika z danych ZUS wśród pracujących emerytów przeważają kobiety, których emerytury są niekiedy znacząco niższe niż mężczyzn.

Nasz poranny gość powiedział w porannym programie, że osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, także dorabiający sobie emeryci czy renciści, mogą wnioskować o świadczenie uzupełniające tzw. 500+.  Jednak suma wszystkich świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć kwoty  1772,08 brutto. Do otrzymania świadczenia uzupełniającego niezbędne jest złożenie wniosku.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska