9 kwietnia 2019

Wojewoda Ewa Leniart podsumowała Program "Rodzina 500 Plus" w województwie. W ciągu trzech lat trwania programu, do podkarpackich rodzin trafiło prawie 4 miliardy złotych.

A to oznacza, jak mówi wojewoda Ewa Leniart, że wiele dzieci z naszego regionu nie tylko wyszło z biedy, ale również może liczyć na rozwój, który do tej pory między innymi z przyczyn finansowych był utrudniony. Wojewoda ma nadzieję, że program przyczyni się również do wzrostu demografii w regionie, bo taki jest pierwotny jego cel.

Ale środki ze świadczenia 500 Plus trafiają również do dzieci w rodzinach zastępczych oraz do dzieci w rodzinnych domach dziecka, czyli w tzw. rodzinnej pieczy zastępczej. –Do tej pory rodziny te w województwie otrzymały w sumie 24 miliony złotych – mówi Ewa Leniart.

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przyznawany był dodatek do zryczałtowanej kwoty. Od 1 lipca 2019 r. planowane jest przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,czyli instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Planowana kwota dotacji dla powiatów na rok 2019 na realizację programu „Rodzina 500+” wynosi 7 mln 742 tys. zł.

Wojewoda spotkała się dziś z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i pieczy instytucjonalnej oraz z ich opiekunami.

 

Relacja:

Agnieszka Radochońska-Kloc