17 września 2019

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie organizuje Wojewódzki Konkurs Plastyczny poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce pod tytułem „Zło dobrem zwyciężaj – Tak żyłem”.

Celem konkursu jest między innymi poznawanie historii najnowszej i jej bohaterów, zapoznanie z sylwetką bł. Jerzego Popiełuszki, budowanie dumy narodowej oraz integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół wartości uniwersalnych – prawda, piękno, dobro.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej i szkół średnich. O regulaminie konkursu mówi Bogusława Buda przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Rzeszowie. 

Przy wyborze zwycięzcy konkursy będzie brana pod uwagę między innymi oryginalność pomysłu. 

Prace należy dostarczyć do 10 października 2019 r. do biura Regionalnej Sekcji Oświaty Wychowania NSZZ Solidarność ul. Bardowskiego 2/8 w Rzeszowie lub drogą pocztową: 35-055 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/8. Rozdanie nagród nastąpi 18 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio Via.

Sentencje do wykorzystania w pracy plastycznej:

1. Zło dobrem zwyciężaj.

2. Prawda jest niezmienna.

3. Odważne świadczenie prawdy jest drogą do wolności.

4. Lęk rodzi się z zagrożenia.

5. Wysiłek, praca wymagają wewnętrznego ładu.

6.Wolności sumienia nie wolno ograniczać.

7. Byśmy byli wolni od lęku, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.

8. Solidarność zadziwiła świat, bo walczyła na kolanach, z różańcem w ręku.

9. Nie walcz przemocą.

10. Przemoc jest oznaką słabości.

11. Są sprawy większe od życia.

12. Solidarność urosła w narodzie jako mocne drzewo, które chociaż podcięte w swych korzeniach, wypuszcza nowe.

13. U nas w domu kłamstwa nie było.

Agnieszka Bojda