16 listopada 2021

O przygotowaniach województwa podkarpackiego do okresu zimowego rozmawiano podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart podkreśliła, że w okresie zimowym będzie zwracana szczególna uwaga na osoby starsze oraz bezdomne.

Straż pożarna po podjęciu odpowiednich działań jest przygotowana do sezonu zimowego, mówi komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  Andrzej Babiec

Wojewoda zapewniła, że wszystkie służby, inspekcje, organy administracji publicznej, podmioty odpowiedzialne za dystrybucje energii elektrycznej, podmioty zarządzające drogami publicznymi, są przygotowane do sezonu zimowego.

Agnieszka Bojda