25 lutego 2019

40 mln zł wynosi budżet na ten rok gminy Iwierzyce. Milion zł władze samorządu zaplanowały na inwestycje drogowe.

Jak powiedział w Radiu Via wójt Ryszard Filipek część środków gmina zamierza pozyskać z programów krajowych na rozwój sieci dróg lokalnych i ze środków popowodziowych.

2,5 mln zł gmina chce przeznaczyć w tym roku na rozbudowę szkoły w Olchowej. Planowane są także inwestycje remontowe w dawnym gimnazjum w Iwierzycach, gdzie ma się przenieść szkoła podstawowa z tej miejscowości. Natomiast przy szkole w Wiercanach ma powstać nowe zaplecze sportowe. Gmina zamierza starać się o środki krajowe na budowę sali gimnastycznej.

Gość Radia Via powiedział, że 2,5 mln zł zaplanowano na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody i zbiorników wyrównawczych. W wielu miejscowościach dostęp do wody jest utrudniony. We wsi Nockowa i Bystrzyca mieszkańcy w ogóle nie mają sieci wodociągowej. Jak powiedział w Radiu Via wójt gminy Iwierzyce podłączenie mieszkańców do wody z sieci jest priorytetem, bo wiele miejscowości boryka się z problemem dostępu do wody zwłaszcza w okresie suszy.

Inwestycje wodociągowe gmina oszacowała na 9 mln zł. I jak powiedział wójt Ryszard Filipek gmina nie jest w stanie udźwignąć takiego wydatku, zwłaszcza, że planowane są też inwestycje w sieci kanalizacyjnej szacowane na 14 mln zł. Budżet gminy na 2019 r. to 40 mln zł.

Całość rozmowy tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska