29 lipca 2021

Wołodź i Wola Wołodzka, to miejscowości, które niegdyś usilnie próbowano skutecznie wymazać z mapy Polski. Udało się to w jednym przypadku..

Wolę Wołodzką pokrywa las, a świadectwem miejsca tętniącego niegdyś życiem są m.in. studnie, które można napotkać, wędrując po tej okolicy. Ostała się Wołodź. Jednak ta wieś, mająca niegdyś prawie tysiąc a teraz zaledwie kilku mieszkańców, niczym nie przypomina już dawnej miejscowości, której organizacja, budziła uznanie u wszystkich, którzy zawitali w to miejsce. Te wsie pozostały jednak w sercach mieszkańców, którzy zmuszeni byli opuścić swoją małą ojczyznę. Wołodź i Wola Wołodzka żyją także w świadomości potomków wysiedleńców. Kamil Skwirut, gość naszego Radia i autor artykułu o dwóch wsiach na Pogórzu Dynowskim, dysponuje coraz rozleglejszą wiedzą na ten temat. Dzięki osobom, dziś mieszkającym na całym świecie, a niegdyś na terenie omawianych miejscowości i ich potomkom, ma dostęp do nowych danych, dokumentów i relacji, dzięki którym wkrótce uda się zredagować szerokie opracowanie. Te wsie i ludzie tam kiedyś żyjący, na to zasługują. 

 

Główne zdjęcie: Panorama Wołodzi od strony Niewistki (1936).

Zdjęcia: Kamil Skwirut 

Piotr Mazurkiewicz