11 września 2019

Na wniosek wojewody podkarpackiego i marszałka województwa podkarpackiego w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, wręczył 53 Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Jak mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, osoby, które otrzymały medale zasłużyły się w szczególny sposób dla Podkarpacia. 

Sami odznaczeni przyznali, że otrzymany medal jest dla nich ogromnym wyróżnieniem. 

Uroczystość zakończyła się sesją fotograficzną wszystkich odznaczonych Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości. 

Agnieszka Bojda