11 stycznia 2019

WSIiZ uruchomiła autorski program stypendialny pn. „School of Leaders” (SoL), który wyłania najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów i wspiera ich w procesie rozwoju osobistego, zawodowego oraz kształtuje w nich postawy liderskie.

Programem stypendialnym każdego roku zostanie objętych kolejnych 20 studentów, wyłonionych w kilkuetapowym procesie rekrutacji. Osoby objęte programem SoL będą studiowały za darmo – czesne opłacone zostanie przez Uczelnię. Dodatkowo stypendyści otrzymają możliwość m.in.: korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), wspierającego rozwój zainteresowań i kompetencji, bezpłatnego udziału w elitarnych, specjalistycznych warsztatach, czy udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni.

Obecnie WSIiZ jest w fazie poszukiwania firm partnerskich. Uczestnictwo w projekcie zapewnia wszystkim Partnerom współpracującym z WSIiZ School of Leaders szereg korzyści w zakresie organizacji i finansowania, min: możliwość rekrutowania spośród wychowanków programu potencjalnych pracowników, udostępnianie infrastruktury Uczelni, umożliwienie pracownikom Firmy podejmowanie studiów podyplomowych w ramach oferty Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, promocję w ramach inicjatyw prowadzonych w ramach School of Leaders i wiele innych.

Włączenie się do programu, jako instytucja wspierająca może okazać się szczególnie korzystne w świetle intensywnych przemian rynku pracy, który od kilku lat sukcesywnie przechodzi transformację z rynku pracodawcy w kierunku rynku pracownika. Trend ten wymuszał będzie na firmach poszukiwanie niestandardowych rozwiązań rekrutacji pracowników.

Informacja prasowa