8 grudnia 2020

fot.pixabay

Będzie pomoc dla hodowców trzody chlewnej, którzy ponoszą straty w związku z aktualną sytuacją na rynkach mięsnych. Ceny w skupach spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem, nawet o 30 proc. proc. By otrzymać wsparcie, do 20 grudnia rolnicy muszą złożyć wniosek w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc będzie przysługiwała tym producentom trzody chlewnej, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca tego roku utrzymywali średnio dziennie co najmniej 21 świń – mówi Wiesław Polek, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji.

Pomoc będzie wypłacana w podziale na trzy grupy w zależności od liczby utrzymywanych świń:

  • 4 500 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń,
  • 14 900 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń,
  • 23 800 – przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 200 świń.

Wsparcie będzie wypłacane w pierwszym kwartale 2021 roku.

Winsoki należny składać w biurach powiatowych Agencji. W województwie podkarpackim zarejestrowanych jest ponad 6100 siedzib stad.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska