2 lutego 2021

Przedsiębiorcy z terenu Jasła mogą składać wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Uchwała w tej sprawie, podjęta przez Radę Miejską Jasła w ramach Jasielskiego Pakietu Pomocowego, już obowiązuje.

Wsparcie kierowane jest do firm, które ucierpiały w wyniku obowiązywania ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z pandemią COVID-19.

Mówi Agata Koba, rzeczni Urzędu Miasta w Jaśle

 Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych:  13 44 86 346 lub mail: wpiol@um.jaslo.pl

Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej objętej ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności oraz budowli lub ich części związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej objętej ograniczeniami lub zakazem prowadzenia.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. jest złożenie przez przedsiębiorę deklaracji na podatek od nieruchomości, korekty deklaracji lub informacji bądź też korekty informacji o nieruchomościach oraz wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Przyjęta uchwała oraz formularze są dostępne na miejskiej stronie internetowej w zakładce Biznes https://um.jaslo.pl/pl/jasielski-pakiet-pomocowy-dla-firm/

Urząd Miasta w Jaśle

Piotr Mazurkiewicz