24 marca 2020

Mieleccy przedsiębiorcy, zajmujący lokale komunalne, będą mieli możliwość odroczenia płatności czynszu.

Prezydent Mielca, Jacek Wiśniewski, wystosował komunikat skierowany do lokalnych przedsiębiorców. Czytamy w nim, że właściciele firm, wynajmujący lokale komunalne, będą mogli liczyć na odroczenie spłaty czynszu. 

Na wniosek najemcy lokalu, MZBM dokona odroczenia płatności 50% wysokości czynszu na okres do trzech miesięcy. Oznacza to, że terminowo należy zapłacić wyłącznie połowę czynszu, na spłatę pozostałej części przedsiębiorca będzie miał trzy miesiące. Jeśli jednak pojawią problemy ze spłatą, istnieje możliwość rozłożenia jej na raty. Co ważne, odroczenie dotyczy wyłącznie czynszu bez składników niezależnych od MZBM, takich jak opłata za wywóz nieczystości, ogrzewanie czy prąd. Każda decyzja o odroczeniu płatności czynszu będzie podejmowana indywidualnie na wniosek najemcy.

Mieleccy przedsiębiorcy mogą ubiegać się również o odroczenie spłaty podatków. 

Źródło: Urząd Miasta w Mielcu / foto: mielec.pl

Piotr Mazurkiewicz