14 września 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadania w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19". 

W ramach projektu wsparciem zostały objęte dwie placówki, mówi mówi Jerzy Jęczmienionka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Placówki otrzymały m.in. Środki ochrony osobistej , komputery, laptopy, oprogramowania do nauki dla dzieci z niepełnosprawnościami, jak mówi Anna Dworak , dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej” Tęczowy Domek w Rzeszowie, otrzymane środki i sprzęty pozwolą zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo w przypadku pojawienia się wirusa w placówce.

Łączna wartość wsparcia wynosi prawie 83 tys zł. 

 

Agnieszka Bojda