7 października 2018

Prawie 2000 nowych studentów rozpoczęło w tym roku studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Uczelnię wybrało ponad 10 procent więcej kandydatów niż rok wcześniej.

W tegorocznej Inauguracji uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych, środowiska akademickiego i biznesu oraz studenci, pracownicy naukowi i administracyjni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa kształci studentów od ponad 20 lat. W tym czasie wykształciła blisko 40 tys. osób. Prowadzi nowoczesne studia na 4 kierunkach studiów („administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „prawo” i „zarządzanie”), ponad 20 specjalnościach i kilkunastu kierunkach Studiów Podyplomowych. Posiada także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

 

W roku akademickim 2018/2019 studia w WSPiA rozpoczyna prawie 2 tys. nowych studentów. Jest to o 10-procentowy więcej niż w ubiegłym roku. Warto zaznaczyć, że aż o 30 procent wzrosło zainteresowanie studiami stacjonarnymi w WSPiA.

 

Coraz lepsza rekrutacja pokazuje, że nasza praca przynosi efekty, mówił podczas Inauguracji prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskie Szkoły Wyższej. – Rozpoczynamy dziś rok szczególny, kończący reformy i zmiany wprowadzane w naszej Uczelni. Kończymy przenoszenie WSPiA w świat nowoczesnej dydaktyki. Uruchamiane przez nas nowe mechanizmy dydaktyczne wychodzące naprzeciw pracodawców i zmieniającej się młodzieży zaczynają przynosić efekty. Widzimy, że stworzone przez nas systemy takie jak „Edukator” i „SBS” podnoszą efektywności dydaktyki i jakości kształcenia – mówił podczas Inauguracji prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA.

 

Wystąpienie było okazją do podsumowania minionego roku akademickiego. Rektor WSPiA wspomniał m.in. o doskonałych wynikach badania Ekonomicznych Losów Absolwenta, wysokich pozycjach WSPiA w ogólnopolskich rankingach, nagrodach przyznanych Uczelni oraz pracownikach i absolwentach WSPiA, którzy objęli wysokie funkcje i stanowiska państwowe. Przypomniał także najważniejsze wydarzenia naukowe m.in. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego czy dyskusję na temat przeciwdziałania narkomanii. Uczelnia kontynuowała program edukacyjno-badawczy „Bezpieczna Przyszłość”, w ramach którego odbyło się m.in. V Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, III edycja Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, a także IX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie.

Dzisiejsza Inauguracja jest też wyjątkowa ze względu na piętnastą rocznicę oddania do użytku pierwszego budynku naszej Uczelni w Rzeszowie. Przypomnę, że był to pierwszy na Podkarpaciu kampus uczelniany z pełną infrastrukturą studencką. Warto zaznaczyć, że zbudowany został w całości z własnych funduszy WSPiA – przypomniał prof. Jerzy Posłuszny.

 

Jednym z najważniejszych punktów Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 była Immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia na kierunkach „administracja // zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunku „prawo”. Uroczystości towarzyszyła także promocja osób, które w ubiegłym roku uzyskały stopień doktora nauk prawnych. Przysięgę doktorską złożyły dr Bożena Serwin-Pinda, która przygotowała rozprawę doktorską pod opieką prof. Ewy Skrzydło-Tefelskiej oraz dr Małgorzata Skawińska, której promotorem był prof. Andrzej Zoll.

Uroczysta inauguracja była także okazją do ogłoszenia najlepszych absolwentów WSPiA. Nagrodę im. Prof. Marcina Jełowickiego dla najlepszego absolwenta „Administracji” otrzymała Natalia Wałek. Najlepszym absolwentem: „Zarządzania” została Katarzyna Mazur, „Bezpieczeństwa wewnętrznego” Mariola Jantoń, a „Prawa” Agata Lizak. Najlepsze prace dyplomowe przygotowali: Konrad Żurek (I i III miejsce) oraz Katarzyna Lechowska-Winiarz (II miejsce).

Uczelnia zaprezentowała także osiągnięcia naukowe i sportowe swoich studentów m.in. Agaty Lizak dwukrotnej stypendystki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwyciężczyni konkursów dla młodych prawników: „Acta non Verba” oraz „Santander Art & Culture Law Review”, policjantów Krystiana i Kamila Kłeczek finalistów X edycji programu „Mam talent”, Anny Syvokobylskiej, mistrzyni świata w kategorii Junior w Trójboju Siłowym oraz mistrzyni Europy, Ukrainy i Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Adriana Płonki, akademickiego wicemistrza Polski w kickboxingu oraz Nikity Murenko mistrza Ukrainy w szachach.

 

 

informacja prasowa