6 grudnia 2020

2 grudnia br w wieku 89 lat  zmarł śp. Ksiądz Prałat dr Stanisław Kopeć, emerytowany proboszcz parafii w Czudcu. Posługę duszpasterską pełnił m.in. w parafiach :  Wielopole Skrzyńskie, Lubzina, Tarnów- Katedra. Był proboszczem  w Radgoszczy k. Tarnowa  oraz w parafii Ropczyce – Fara. Kapłani, którzy pracowali z Księdzem Prałatem a także parafianie wspominają go jako człowieka życzliwego i zakochanego w Matce Bożej. Materiał przygotowała Agnieszka Bojda. 

Pogrzeb śp. ks. dr Stanisława Kopcia odbył się w niedzielę 6 grudnia w kościele parafialnym w Czudcu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. 

Agnieszka Bojda