16 czerwca 2021

Galeria Miejska Zespołu Szkól Plastycznych w Rzeszowie zaprasza na zwiedzanie wystawy pokonkursowej "Spotkanie z Sacrum”.

Konkurs odbył się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku pierwszy raz przy współudziale Centrum Edukacji Artystycznej odbył się w formie ogólnopolskiej.

Prace przedstawiają interpretację tematu stworzenia świata. W konkursie wzięło udział 130 prac z 13 szkół w Polsce, mówi Julianna Grzeszczak, wicedyrektor ZSP w Rzeszowie.

To budujące, że tylu młodych ludzi pochyliło się nad tematem sacrum, mówi ks. Piotr Steczkowski, kanclerz rzeszowskiej kurii diecezjalnej.

17 czerwca odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursy. Wystawę będzie można zwiedzać do końca sierpnia. Szczegółowe informacje na stronie szkoły. 

Agnieszka Bojda