17 października 2020

W związku z decyzjami władz państwowych zaostrzających reżim sanitarny biskup rzeszowski Jan Wątroba przekazał dzisiaj wytyczne dotyczące między innymi udziału wiernych w nabożeństwach w kościołach.

Wytyczne dotyczą obowiązku przestrzegania liczby wiernych mogących przebywać w świątyni, mówi ks. Tomasz Nowak, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Osoby zdrowe , które są aktywne nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta, dodaje ks. Tomasz Nowak.

Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną. Biskup rzeszowski przypomina także o konieczności przestrzegania zasad higieny i rygorów sanitarnych podczas sprawowania nabożeństw i spotkaniach duszpasterskich. Jest bowiem ograniczenie liczby osób mogących uczestniczyć w zebraniach: 10 w strefie czerwonej i 20 w strefie żółtej. Wyjątkiem jest przestrzeń kościelna. 

Agnieszka Bojda