19 listopada 2019

Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim zaprasza do wzięcia udziału w XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Nasz wspólny świat 2019”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży a także osób niepełnosprawnych. Konkurs dotyczy interpretacji tematu – świat ludzi sprawnych inaczej, mówi Monika Twardowska instruktor plastyk Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Głogowie Małopolskim.

Prace można składać do 20 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 grudnia 2019 r o godzinie 11. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Via. 

Agnieszka Bojda