24 listopada 2020

Wśród obrad na dzisiejszej sesji Rady Miasta Rzeszowa znalazł się punkt dotyczący zagospodarowania otoczenia żwirowni

Jak informował Andrzej Skotnicki, dyrektor wydziału Architektury, obszar ten przeznaczony jest do celów rekreacyjnych, a także przeznaczony jest pod budowę budynków mieszkalnych.

Prezydent Rzeszowa, Tadeusz zapewnił także, że miasto prowadzi szereg działań, których celem jest zwiększenie miejsc zielonych na terenie Rzeszowa .Prezydent zadeklarował także, że podejmie działania co do przesadzania drzew na terenie Żwirowni. 

 

W czasie sesji zajęto się także projektem uchwały w sprawie zwiększenia dostępności mieszkańców do informacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inicjatyw inwestycyjnych.

Agnieszka Bojda