29 września 2020

Odbyła się sesja Rady Miasta. W czasie sesji poruszono kilka ważnych tematów, m.in. kwestie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie oraz w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie.

W czasie sesji radni dyskutowali m.in. nad uchwałą dotycząca zmiany zagospodarowania przestrzennego, m.in. w rejonie Hotelu Rzeszów przy ul. Cieplińskiego. Inwestor chce poszerzyć obiekt o szklaną zabudowę nad głównym wejściem do budynku. Jak mówi radna, Jolanta Kaźmierczak, klub PO jest za odrzuceniem projektu.

Projekt uchwały odrzucili także radni klubu PiS. Za przyjęciem uchwały byli radni Rozwoju Rzeszowa na czele z radnym Konradem Fijołkiem.

Ostatecznie odrzucono projekt uchwały. 

Radni w czasie sesji przyjęli uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia terenu w centrum miasta, w rejonie tzw. placu Garncarskiego. Przy ul. Szpitalnej zamiast hotelu zostanie wybudowany budynek mieszkalny, mówi Katarzyna Leśko z-ca Dyrektora Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Radni podczas sesji dyskutowali także o perspektywach zagospodarowania prawego brzegu Wisłoka na odcinku między Zaporą a Mostem Zamkowym, a także przyjęli uchwałę o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie. 

Agnieszka Bojda