10 kwietnia 2019

Za nami Dzień Otwarty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Była to szansa nie tylko dla osób bezrobotnych na uzyskanie informacji dotyczących zatrudnienia, czy możliwych bonów bądź środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale także dla pracodawców, którzy chcieliby uzyskać dofinansowanie dla pracownika.

Katarzyna Szymczycha z Powiatowego Urzędu Pracy mówi, że są środki dla pracodawców obniżające koszty zatrudnienia, którzy z takiej możliwości chętnie korzystają.

Grażyna Żuchowska, wicedyrektor PUP w Rzeszowie mówi, że to pierwsza, ale nie ostatnia edycja wydarzenia. W roku planowane są przynajmniej dwie.

Na sali wśród zainteresowanych pojedyncze osoby, ale organizatorzy liczą na to, że kolejna edycja zwiększy liczbę chętnych do uczestnictwa w takim dniu.

Rzeszowski PUP do współpracy zaprosił ZUS, Urząd Skarbowy, KRUS, Urząd Miasta, Państwowa Inspekcje Pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Agnieszka Radochońska-Kloc