17 marca 2022

Zakończyły się prace nad urządzaniem Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Obiekt, powstał na terenie SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie i jest pierwszą tego typu placówką w powiecie rzeszowskim.

Decyzję o stworzeniu Domu podjęły władze Powiatu Rzeszowskiego w 2020 roku. Wykorzystano przy tym możliwości płynące z rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin ,,Za Życiem” . Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1 580 tysięcy zł, w tym dotacja ze Skarbu Państwa w wysokości 1 264 117 złotych. W ramach prac przeprowadzono gruntowne roboty remontowe istniejącego budynku, zamontowano system monitorujący, zamontowano zabudowę kuchenną z urządzeniami oraz zakupiono meble, sprzęt RTV/AGD, artykuły dziecięce, sprzęt biurowy, zabawki i artykuły dekoracyjne.

Zakres oferowanej pomocy zakłada oprócz zapewnienia „dachu nad głową”, także wsparcie materialne, prawne, psychologiczne i duchowe. Do domu będą mogli być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. Placówka w pierwszej kolejności zapewni schronienie kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym oraz będzie wspierać w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Pracownicy domu podejmują wszelkie możliwe kroki, by izolować osoby ubiegające się o pomoc przed sprawcami przemocy

Placówka dysponuje 12 miejscami dla osób dorosłych i dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy lub oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny. W budynku znajdują się cztery odrębne mieszkania składające się z kuchni, łazienki oraz pokoju dziennego, dostosowane do potrzeb opiekunów z dziećmi w każdym wieku, wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi, pralnia i suszarnia oraz pomieszczenie do pracy indywidualnej z mieszkańcami.

– Dobro dzieci jest dla władz samorządu Powiatu Rzeszowskiego sprawą szczególnie ważną. Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej trudnej sytuacji życiowej będą mogły w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży to w obecnych czasach bardzo potrzebna inwestycja – stwierdził Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie oraz zasad przyjęcia można uzyskać pod nr telefonów: 451 166 830, 451 166 829.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Piotr Mazurkiewicz