30 czerwca 2020

Starostwo powiatowe w Jaśle wydało komunikat o zagrożeniach na poszczególnych odcinkach dróg, uszkodzonych w wyniku nawałnic, które niedawno nawiedziły powiat.

Utrudnienia na drogach powiatu jasielskiego: 

  • 1832R Bączal Skołyszyn – w miejscowości Bączal Dolny została zniszczona nawierzchnia drogi wraz z oberwaniem pobocza. Na całej długości występują osuwające się przeciwskarpy. Zostało również zniszczone odwodnienie wykonane z korytek betonowych.

  • Doszło do oberwania korony drogi wciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły. Powstał także ubytek w koronie drogi w ciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat. Na tym odcinku są rozmyte pobocza wraz z koroną drogi w obrębie mostu w miejscowości Dąbrówka.

  • Droga Nr 1844R Niepla – Przybówka . Nastąpiło oberwanie korony drogi wraz z poboczami w obrębie przepustu w miejscowości Niepla (obecnie prace nad likwidacją szkód dobiegają końca).

  • Droga Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka. Na odcinku są oberwane skarpy drogowe, zostało rozmyte odwodnienie drogi wraz z jej nawierzchnią oraz rozmyte chodniki w obrębie mostu, uszkodzony most w miejscowości Młynówka.

  • 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny. Na całej długości drogi występują liczne oberwania skarp wraz z zamuleniem rowów.

  • Droga krajowa Dk-73 – uszkodzona nawierzchnia drogi, osunięte skarpy w rejonie Kowalowy, wymyty chodnik w okolicach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

  • Droga DK-28 –Trzcinica, Warzyce, Moderówka, Przysieki, Siedliska, Sławęcin, Skołyszyn – uszkodzone pobocze, chodniki i nawierzchnia drogi

  • Droga 992 w Jaśle podmyty nasyp, uszkodzenia na odcinku ul. Lwowska z ul. Piłsudskiego w Jaśle.

W pięciu gminach poważnemu uszkodzeniu uległy drogi gminne bitumiczne i żwirowe. Występują również osuwiska oraz uszkodzone zjazdy prywatne i komunalne. W Jaśle uszkodzonych jest około 70 ulic.

W miejscach, w których doszło do uszkodzeń ustawiane są na bieżąco znaki ostrzegawcze, jednak z powodu rozległych strat warto zachować szczególną ostrożność na wszystkich drogach powiatowych. Obecnie pracujemy nad naprawą zniszczonej infrastruktury drogowej.

Piotr Mazurkiewicz