24 lipca 2019

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie informuje, że od 24 lipca w związku z remontem, zamknięty zostanie parking dla klientów mieszczący się przy budynku Zakładu(przy ul. Piłsudskiego 12)z wjazdem od strony ulicy Siemiradzkiego w Rzeszowie.

Zapewnione będą 2 bezpłatne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na sąsiadującym z ZUS parkingu (ogrodzonym) wzdłuż ulicy Siemiradzkiego.Klienci podczas wizyty w Zakładzie proszeni są o zgłoszenie uprawnienia do bezpłatnego postoju podczas załatwiania sprawy na Sali Obsługi Klientów. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego parkingu jest pobranie biletu opłaty parkingowej(podczas wjazdu na parking), zaparkowanie pojazdu na zarezerwowanym dla ZUS miejscu i okazanie przy wyjeździe biletu z systemu obsługi klientów pobranego w budynku ZUS przy al. Piłsudskiego 12.

Planowany termin zakończenia remontu parkingów – 30 listopada br.

Agnieszka Radochońska-Kloc