10 lipca 2019

11 lipca będziemy obchodzić rocznicę „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, kiedy to bojówki Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i jej zbrojnego ramienia - Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) - zamordowały kilkanaście tysięcy polskich mieszkańców Wołynia.

Ogółem na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło co najmniej 130 tysięcy Polaków. Większość ofiar tego ludobójstwa do dzisiaj nie doczekała się godnego upamiętnienia: miejsca ich pochówku znane są tylko sprawcom zbrodni, bądź też ich groby na cmentarzach są zatarte. Na grobach pomordowanych nie możemy nawet zapalić świeczki.

IPN zwraca się z prośbą, by w dniu 11 lipca na grobach wszystkich pomordowanych przez OUN-UPA w województwie podkarpackim zapalić białe i czerwone znicze. 

Akcja będzie miała szczególny charakter na terenie powiatu lubaczowskiego, gdyż na cmentarze wyruszy delegacja pracowników IPN Oddział w Rzeszowie, a także drużyny z Hufca ZHPw Lubaczowie, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustroniai członkowie Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Lubaczowie.

Wszystkie delegacje zbierają się o 9.30 11 lipca 2019 r. na Rynku w Lubaczowie, skąd wyruszą w teren.

Agnieszka Radochońska-Kloc