21 października 2021

Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła ogólnopolski konkurs na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej.

Konkurs ma na celu wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego wraz z hasłem, który będzie promował tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Szczegóły konkursu przedstawia Piotr Stepaniak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

 

Piotr Mazurkiewicz